Doe sociaal:

Lokale Friese economie nu

De Friese economie kent een aantal sterke sectoren, die een belangrijke stempel drukken op deze economie en op de werkgelegenheid in de provincie. Passend in het beeld dat vele Nederlanders hebben van de provincie, zijn agrarische activiteiten een belangrijke trekker. De veeteelt en zuivelindustrie zorgen voor brood op de plank maar hebben daarnaast ook een groot effect op het landschap. De aan de zuivel gerelateerde voedingsmiddelenindustrie is overigens sterk gegroeid de afgelopen decennia.

Veelzijdiger en robuuster

Een ander belangrijk element in het Friese landschap is water. In het zuidwesten van Friesland zijn vele meren te vinden en de gehele provincie kent een dicht vaarwegennetwerk. Daarnaast huisvest de Waddenzee bijzondere diersoorten en zijn de Waddeneilanden wereldwijd bekend. Dit zorgt voor een sterke toeristische en recreatieve sector. Dit heeft ook een negatief effect: in sommige delen van de provincie is er sprake van een grote seizoenswerkloosheid. De crisis heeft in deze provincie overigens een positieve zijde: veel Nederlanders verruilen een vakantie in het buitenland voor een vakantie naar de Waddeneilanden. De economie van Friesland is in de afgelopen decennia veelzijdiger en robuuster geworden, met name door de groei van de publieke sector. In de komende jaren zal de zorg en welzijnssector sterk groeien, vanwege de vergrijzing in het gebied.