Doe sociaal:

Lokale economie vroeger

De economie van Friesland of Fryslan, zoals de Friezen de provincie zelf noemen, heeft zich door de jaren heen sterk ontwikkeld en heeft een sterke dynamiek laten zien. Drie eeuwen geleden dreef de Friese economie op vier pijlers: de verveningen in het landelijk gebied die zorgden voor de productie van turf, de vrachtvaart via de kanalen, de landbouw (met name de veeteelt was sterk vertegenwoordigd) en de luxe nijverheid, hierbij gaat het om de productie van allerlei producten aan huis. De provincie was in de achttiende eeuw een van de rijkste van Nederland, maar dit veranderde in de negentiende eeuw. De armoede op het platteland van Friesland was enorm omdat drie van de vier genoemde pijlers weg waren gevallen. De landbouw was overgebleven als enige, magere basis voor de economie. Waar in de rest van Nederland de industrialisatie opkomt in de tweede helft van de negentiende eeuw, blijft deze in Friesland nog achterwege. Hier speelde onder andere de slechte bereikbaarheid van de provincie destijds een belangrijke rol.

Deze landbouw speelt vandaag de dag zoals elders beschreven nog steeds een belangrijke rol, versterkt met allerlei andere sectoren en gericht op innovatie en duurzaamheid. De kwetsbaarheid van vroeger is verdwenen en de economie is veelzijdiger dan ooit.