Doe sociaal:

MKB-Banner-home

Ondernemen in Friesland

In deze provincie is het niet alleen prachtig wonen en recreëren, ook werken en ondernemen zijn hier aantrekkelijk. In Friesland zijn verschillende stadsregio’s aan te wijzen waar de groei doorzet en waar nog ruimte is voor nieuwe bedrijvigheid. Bedrijven werken samen aan een sterke concurrentiepositie van de provincie en de economische motoren hiervan: naast Leeuwarden zijn ook in Drachten, Sneek, Heerenveen en Harlingen kwalitatief hoogstaande bedrijventerreinen aangelegd die door de verschillende gemeenten in samenwerking met de provincie up-to-date worden gehouden. Bovendien zijn deze stadjes allen zeer goed bereikbaar vanuit de Randstad en Duitsland via de A7.

Innovatie

Innovatie is de sleutel tot succes, dit weten ze in Friesland ook. Daarom is er Fryslan Fernijt, een organisatie die is gericht op innovatie en kennisdeling tussen bedrijven in de regio. Fryslan Fernijt zorgt dat bedrijven zich blijven vernieuwen en van elkaar leren. Startende ondernemers kunnen hiervan profiteren, daarnaast kunnen ze bij verschillende instanties terecht voor subsidies en allerhande stimuleringsregelingen. Dit zorgt ervoor dat bedrijven een vliegende start kunnen maken.

online

Ondernemer
Consumenten-knop